DİPNOT PROGRAMI /SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE GENÇLER