İŞ VE EKONOMİ TEMALI ETKİNLİK SUNUM VE YÖNETİMİ

Programın içeriğine ve konseptine göre şekillenen bir uslup ve müthiş bir sahne ve seyirci hakimiyeti ile organizasyonu farklılaştırır.​